Palvin, Cardino khuyến mại lớn nhân dịp 20/10 - Tạp chí thời trang Cardino
024.66.736.837