Phong cách đường phố ĐẸP- ĐỘC- LẠ trong bộ sưu tập trong show thời trang mùa thu thứ 18 tại Paris - Tạp chí thời trang Cardino
024.66.736.837