NTK Vũ Tá Linh - đại diện Việt Nam tham dự Tuần lễ thời trang Hồng Kông 2019 - Tạp chí thời trang Cardino
024.66.736.837